Примерен тест за несвъместимост на близо 240 храни

В отговор на множеството запитвания за Теста на 240 храните, ви прилагаме примерен резултат от който се вижда към кои храни и до каква степен има несъвместимост дадения човек.

„Това са най-често използваните у нас продукти, включително алкохол и никотини. Подходящ е както за деца, така и за бременни жени“, споделя д-р Паскалева.

Тестът е регистриран в FDA през 1989 г, като метод за бързо компютърно тестуване. Има за цел да открие присъствие на хранително-специфичния IgG.