Кръстна връзка - увреда и лечение


Попитахме д-р Виктор Точков, специалист ортопед, кои са най-честите травми на коляното, как се диагностицира увредата и какво е лечението?

 - Една от най-честите травми на колянната става е травмата на коленните връзки. Здравият връзков апарат осигурява стабилността на колянната става. Това е много важно, защото коляното е става, която извършва голям обем от движения и е подложена на въздействия както от статичен, така и от динамичен тип. Има две основни връзки, намиращи се в центъра на самата колянна става – предна и задна кръстни връзки. При травма и разкъсване на тези връзки, поради особености в кръвоснабдяването им, те загиват и не могат да се възстановят от само себе си с консервативно лечение. Тоест единственият ефективен начин за възстановяване на целостта и функционалността им е оперативно.

Д-р Точков, какви са симптомите?

- Има няколко основни симптома, които пациентите усещат при възникване на увреда на кръстните връзки: силна болка, поради която пострадалия преустановява физическата и спортната си дейност, нестабилност в колянната става, формиране на значителен оток в коляното в рамките на няколко часа и много честото ‘‘изпукване‘‘ в коляното в момента на травмата. Основният проблем, който е следствие на увредата на кръстните връзки и в частност на предна кръстна връзка, е нестабилността, която се получава в колянната става. Пациентите се оплаква често от усет за нестабилност и изместване на коляното в предна или странична посока. Всяко едно такова изместване би могло да нанесе необратимо увреждане на хрущяла на ставата - водещо до последваща артроза.

Как се диагностицира увредата?

- От съществено значение за диагностицирането на увредата на предната кръстна връзка е снемането на подробна анамнеза на пациента и начинът по който е възникнала травмата. Ортопедът-травматолог провежда специални тестове, за да оцени обема на движения и стабилността на колянната става. Ако резултатите от първоначалните тестове показват, че има данни за сериозно увреждане се правят допълнителни образни изследвания – рентгенографии, магнитен резонанс и др.


Д-р Точков, а какво е лечението?

- Както вече поясних единственият ефективен начин за възстановяване на целостта и функционалността на предната кръстна връзка е оперативното лечение. Консервативният метод на лечение е приложим при хора, при които увредата на ПКВ не е сериозна и не би попречила на осъществяването на ежедневните дейности на пациента. За изграждането на новата кръстна връзка може да се използва три типа тъкан - използване на собствена сухожилна тъкан, трупна тъкан или синтетична тъкан.

Безспорно най-добри и благоприятни резултати, а и с най-малко следоперативни усложнения, за сега дава използването на собствена сухожилна тъкан

Основните сухожилни тъкани, които се използват като донорни места са три: използване на сухожилие от задната група на бедрото, използване на част от пателарното сухожилие, заедно с костни блокчета от пателата и подбедрицата и използване на част от сухожилието на четириглавия бедрен мускул. Важно е да се подчертае, че няма златен стандарт за това коя присадка е най-добра. Когато се взима решение за методът на оперативно лечение, трябва да се съобразят няколко основни фактора: възраст на пациента, пол, активност – професионален или непрофесионален спортист, и ако е професионален – какъв спорт практикува, ако е непрофесионален спортист – каква е ежедневната му физическа натовареност.

От съществено значение е и ангажираността на пациента, към спазване на следоперативните указания на лекуващия го лекар и изпълнение на издадената му рехабилитационна програма. Именно усилената работа и изпълнение на следоперативната рехабилитация, спомагат за по-бързото завръщане към активния начин на живот.

При нужда от консултация, не се колебайте да се свържете с нас на тел: 02 / 444 44 24