Стaционар

Спортсклиник Еуровита разполага с всички условия за извършване на цялата модерна гама от оперативни лечения на спортни травми, както и на минимално инвазивни операции при травми и заболявания на гръбначния стълб.

Стационарът се състои от модерно оборудвани стаи с болнични легла (от 1 до 3), които са снабдени с всички удобства за максимално приятен постоперативен престой. Храната може да бъде избрана от пациента (след одобрение от лекуващия лекар).

Престоят след операциите е обикновено 3 часа (one day surgery), но при нужда пациентите имат възможност да бъдат оставени за наблюдение.