Оперативна ортопедия и травматология

Коляно

Артроскопски операции на колянна става:

 • Операции на менискус (шев, частично отстраняване, СМI трансплантат)
 • Хрущялни трансплантации
 • Пластика на предна и задна кръстни връзки (all inside -техники)
 • Рефиксация на пателата при луксации и нестабилност
 • Операции на apex patellae syndrom - jumpers knee

Минимално инвазивни операции на коляното

 • Коригиращи операции при дисплазии на пателата
 • Коригираши остеотомии при О-варус или Х-валгус колена
 • Скъсване (частично или пълно) на пателарно сухожилие

Рамо

Артроскопски операции на раменна става

 • Декомпресия при импинджъмънт синдром
 • Пластика на ротаторна маншета
 • Стабилизационни операции при луксация на рамото
 • Рефиксация на сухожилието на бицепс брахии
 • Рефиксация / стабилизация на акромиоклавикуларна става


Ръка

 • Артроскопски операции на гривнена става (става на ръката)
 • Операции на карпалния канал,
 • Операции за щракъщ пръст (тенолизи)

 

Лакът

Артроскопски операции на лакътна става

 • Синовектомия, хрущялни дефекти, премахване на свободни тела, тенисов/голфов лакът
 • резекции на остеофити (почистване на ставата)

Тазобедрена става

Артроскопски операции на тазобедрена става

 • Почистване (дебридмент) и синовектмия
 • Премахване на остеофити (Femuro Acetabular Impingement)
 • Хрущялни операции
 • Реконструкция на Labrum acetabulare

 

Глезенна става

Артроскопски операции на глезенна става

 • Трансплантации на хрущял
 • Операции при футболен глезен (премахване на вкалцявания)
 • Синовектомии и дебридмент

 

Минимално инвазивни операции на глезенна става

 • Пластика на глезенни връзки
 • Пластика на частични или пълни скъсвания на ахилово сухожилие
 • Пластика при стари скъсвания на ахилово сухожилие
 • Операции при плантарен фасциит и хаглундова пета
 • Ендоскопски операции при хрон. Възпаление на ахиловото сухожилие
 • Операции при криви пръсти (hallux valgus, hammertoe)