Операционна

Операционната на Спортсклиник Еуровита разполага с модерна артроскопска апаратура, подвижен рентгенов апарат (c-arm), отделение за следоперативно наблюдение с непрекъснат мониторинг на жизнените показатели.
Всички апарати отговарят на най-високите стандарти в модерната оперативна спортна медицина.

Спортсклиник Еуровита предлага оперативно лечение на почти всички ортопедични заболявания и травми.

ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР

Коляно

 • Артроскопски операции на колянна става:

Операции на менискус (шев, частично отстраняване, СМI трансплантат)
Хрущялни трансплантации
Пластика на предна и задна кръстни връзки (all inside-техники)
Рефиксация на пателата при луксации и нестабилност
Операции на apex patellae syndrom - jumpers knee

 • Минимално инвазивни операции на коляното

Коригиращи операции при дисплазии на пателата
Коригираши остеотомии при О-варус или Х-валгус колена
Скъсване (частично или пълно) на пателарно сухожилие
Частично ендопротезиране

 • Тотално ендопротезиране

Рамо

 • Артроскопски операции на раменна става:

Декомпресия при импинджмънт синдром
Пластика на ротаторна маншета
Стабилизационни операции при луксация на рамото
Рефиксация на сухожилието на бицепс брахии
Рефиксация/стабилизация на акромиоклавикуларна става

 • Минимално инвазивни операции на раменна става:

Частично ендопротезиране на раменна става

 

Ръка

 • Артроскопски операции на гривнена става (става на ръката)
 • Операции на карпалния канал
 • Операции за щракащ пръст (тенолизи)

 

Лакът

 • Артроскопски операции на лакътна става:

Синовектомия, хрущялни дефекти, премахване на свободни тела, тенисов/голфов лакът,
резекции на остеофити (почистване на ставата)

 

Тазобедрена става

 • Артроскопски операции на тазобедрена става:

Почистване (дебридмент) и синовектомия
Премахване на остеофити (Femuro Acetabular Impingement)
Хрущялни операции
Реконструкция на Labrum acetabulare

 

Глезенна става

 • Артроскопски операции на глезенна става:

Трансплантации на хрущял
Операции при футболен глезен (премахване на вкалцявания)
Синовектомии и дебридмент

 • Минимално инвазивни операции на глезенна става

Пластика на глезенни връзки
Пластика на частични или пълни скъсвания на ахилово сухожилие
Пластика при стари скъсвания на ахилово сухожилие
Операции при плантарен фасциит и хаглундова пета
Ендоскопски операции при хронично възпаление на ахиловото сухожилие

 • Операции при криви пръсти (hallux valgus, hammertoe)