XIV-та Конференция на БААСТ и XI-ти Международен годишен симпозиум на БОТА

От 27 до 29 май 2021 се проведе XIV-та Конференция на БААСТ - Българска Асоциация по Артроскопия и Спортна Травматология съвместно с БОТА - Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация.

Екипът на Спортсклиник Еуровита благодарят на организаторите за възможността първи в Европа да обменят присъствено идеи и опит в артроскопското лечение на рамото и тазобедрената става, където д-р Иван Василев изнесе доклади.