Система за ортопедични стелки

Системата за ортопедични стелки Ormosys е по-точна и по-индивидуална от почти всички останали производствени варианти, преди всичко поради възможността за получаване на динамична информация за целия двигателен апарат на пациента, а не само за стъпалото му.
Освен това системата Ormosys предлага над 1000 различни варианта за една големина на стъпалото (общо над 36000 варианта), като така максимално може да се постигне индивидуализиране на стелката за всяко едно стъпало!

Ортопедичните стелки Ormosys се изработват въз основата на данни от анамнеза, ортопедично изследване и функционално динамично изследване в МДЦ Еуровита, проведено от специалист.

Съществуват 3 основни вида ортопедични стелки – Comfort, Sport и Elegant.

Разликата е не само в изработката на стелката, но и в динамиката на промяна на стъпалото.
Съществуат варианти Sport за футбол, голф, тенис и т.н.

При желание може да бъде извършен само динамичена анализ на двигателния апарат на пациента без изработване на стелки, който да ви предостави ценна информация за отклонения в остана натоварване на долните крайници, скъсяване на краката, сколиотични изкривявания на гръбначния стълб, патологични промени в походката и т.н.

На по-късен етап винаги е възможно да се направят и подходящи коригиращи стелки.