Оптимална и иновативна професионална грижа за пациентите на Спортсклиник Еуровита

Благодарение на съвместните усилия на екипа на Спортсклиник Еуровита и екипа на Cortex за пациентите на клиника Еуровита е осигурена оптимална и иновативна професионална грижа! Непрекъснатото технологично развитие на устройствата позволява по-задълбочен индивидуализиран подход към пациентите. 

Кардиопулмоналният тест с натоварване (CPET), провеждан от проф. Груев, д-р Личев и д-р Димитрова, е метод за диагностична оценка на физическия капацитет, за прогностична оценка при пациенти със сърдечна недостатъчност и други сърдечносъдови заболявания, както и за създаване на индивидуална тренировъчна програма за подобряване на физическата издръжливост на професионални спортисти и любители. Тестът осигурява оценка на интегративните системи при физическо натоварване, включващи белодробна, сърдечносъдова и скелетно-мускулна.