Комплексно лечение на Апекс Пателе синдром

AПЕКС ПАТЕЛE СИНДРОМ - един от трудните за диагноза и лечение проблеми в спортната медицина. Но не и за Д-р Филипов, ортопед-травматолог и д-р Паскалева д.и., физиотерапевт. Те успешно прилагат наложилата се през последните години методика с PRP (Platelet rich plasma) и HIL (High Intensity Laser).
Заболяването засяга различни възрасти - от подрастващи до ветерани и се среща при много видове спорт. През последните деситилетия, в резултат на бързото развитие на нехирургичната травматология, както и внедряването на интегративния подход при лечение на пациентите, все повече се налага становището за изготвяне на персонализирани протоколи в комбинация на високотехнологична физиотерапия (HIL) с инжектиране на обогатена на тромбоцити плазма (PRP).

Доклади на тази тема бяха изнесен на:

VІІІ Конгрес по Физикална и рехабилитационна медицина, октомври 2017 г., в гр.Правец ;
XVI Национална конференция по Спортна медицина, ноември 2017 г., в гр. София;

 

Фиг. 1 - методика на инжектиране на PRP

Фиг. 2 – терапия с високоинтензитетен лазерен – HIL