Кардио-пулмонален тест с натоварване- основа за правилната физическа подготовка и рехабилитация

Кардио-пулмонлният тест с натоварване /КПТН/ представлява изследване на показтелите на сърдечно-съдовата / пулсова честота, артериално налягане, ЕКГ/ както и на респираторната система /честота на дишенето, дихателни обеми и респираторен газов анализ/ по време на физическо натоварване.

 

Тук можете да видите целия текст.