ISAKOS – International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine

На 05.06.2015 г., д-р Филипов и д-р Бочев взеха участие в  конгреса на ISAKOS – International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine, който се проведе в гр.Лион, Франция.

На снимката от ляво на дясно: д-р Филипов, проф.Финк (Sportsclinc Austria), д-р Бочев.

Д-р Бочев с медицинския директор на FIFA и UEFA проф. Иржи Дворжак, Швейцария.

На срещата се обсъдиха възможностите за прилагане на изискванията на FIFA и UEFA по отношение на медицинското осигуряване на спористи в „Спортсклиник Еуровита“.

Д-р Бочев с проф.Рамон Кугат, Барселона, Испания.

На срещата бе планирано посещение и специализация на д-р Бочев в клинката на проф.Кугат, за усъвършенстване на методите на лечение на Пубоаддукторен синдром (футболна болест) и приложение на PRP (кръвна плазма) при мускулни травми.