Играчът на ПФК "Черно море" Варна, Бубакар Камби бе опериран в Спортсклиник Еуровита.

Играчът на ПФК "Черно море" Варна, Бубакар Камби (Бакари), започна ранна физиотерапия след миниинвазивна интервенция в Спортсклиник Еуровита, извършена от д-р Василев и неговия екип.