ЕКГ промени при спортисти

Patrick Ekeng

ЕКГ проучвания при спортисти показват различни по вид отклонения от нормата при до 40% от случаите

Вижте повече информация за ЕКГ промените при спортистите