Единственият в София лазер с висок интензитет (новост във Физиотерапията) е в помощ на ортопедите в МДЦ „Еуровита“