Дни на детската ортопедия и травматология

От 12-13.06.2015 г., в гр.Сандански се проведе ежегодната конференция „Дни на детската ортопедия и травматология“ под егидата на БОТА. На нея д-р Василяв бе поканен да запознае колегите си с най-новите методи на лечение, на комбинирани травми на колянната става, при деца и подрастващи. Това е един все по-често срещан проблем и засяга много деца в началото на кариерата им като спортисти. В повечето случаи за жалост остава неразпознат или бива даван съвет за спиране от спорт, без лечение - „тъй като децата имат голям потенциал на зарастване, на връзкови увреди в коляното“.

В тези случаи, след най-често 6-7 месеца, се получават и придружаващи травми, които вече водят до необратими промени в колянната става.

Модерната ортопедия предлага минимално инвазивни методи, които могат да предпазят детското коляно от последващи артрозни изменения без самото дете да бъде лишавано от любимия му спорт.

 

В последните 15 години д-р Василев е натрупал голям опит в лечението (консервативно и оперативно) на тези травми, както и като активен участник в PAMI (международна група от лекари, събиращи данни за методи  на лечение на детската травма и оценяващи ефекта им).

Той с удоволствие споделя и своя опит в тази област с българските си колеги. През юни 2014 г., в неговата болница“Спортсклиник Еуровита“ в гр.София се проведе оперативен курс на фирма „Аrthrex“, за реконструкция на предна кръстна връзка, при деца по най-щадящ и модерен начин – „all inside graft link“ техника.