Детска ортопедия

Детската ортопедия е част от специалността Ортопедия и травматология, която изучава вродените и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат на децата. Включва профилактика, диагностика и лечение както на заболяванията, така и на граничните състояния между нормалните вариации на деформациите, които най-често се самооправят, и основните заболявания.

! Навременно и правилно проведените профилактични ортопедични прегледи са от важно значение за ранното откриване и лечение на детските ортопедични заболявания.

Прегледите се провеждат без оплаквания от страна на детето и/или родителите.

 
1-ви профилактичен ортопедичен преглед (ПОП) – на 6-8 седмична възраст от детски ортопед.  

Прегледът включва клиничен преглед на горни и долни крайници, гръбначен стълб, както и ехография на тазобедрените стави. Търсят се вродени заболявания на опорно-двигателния апарат и най-вече дисплазия и/или луксация на тазобедрените стави.
Предимствата на ехографията в сравнение с рентгенографията са: по-ранно откриване на заболяването; напълно безвредно изследване.


2-ри ПОП – на 6 месечна възраст: клиничен преглед + eхография на тазобедрена става. Търсят се белези за зрялост на тазобедрена става.


3-ти ПОП – на 4 годишна възраст. 

Клиничен преглед и по преценка на детския ортопед - рентгенографии. Изследва се най-вече за плоскостъпие.


4-ти ПОП – на 6 годишна възраст. 

Клиничен преглед и по преценка на детския ортопед - рентгенографии.


5-ти ПОП – на 10г. при момичета и 12г. при момчета.

Клиничен преглед и по преценка - рентгенографии.

Гръбначни изкривявания - най-често сколиоза.


6-ти ПОП – при достигане на скелетна зрялост - 15г. момичета,17г. момчета.
Вродена дисплазия и/или луксация на тазобедрените стави (ТБС).
Ранната диагностика постигната, чрез навременна ехография на тазобедрени стави, позволява навременно и успешно провеждане на неоперативно лечение, изразяващо се в носене на ортезни средства (възглавничка на Фрейка, стремена на Павлик и др.).

 

За допълнителна информация и записване на час за консултация, се обадете на тел: 02 / 444 44 24