BACK IN ACTION

BACK IN ACTION е иновативна система за тестуване състоянието на колянната става след травма или след оперативни интервенции. Състои се от 7 упражнения, оценяващи различни аспекти от функцията на колянната става. Тестовете и критериите за оценка са разработени в сътрудничество с FIFA Medical Center of Austria за изготвяне на надежден метод за преценка готовността на пациента след операция пластика на ПКВ (предна кръстна връзка), да се върне пълноценно към практикуване на професионален спорт. Всички резултати се съпоставят автоматично с база данни на различни пациенти на същата възраст и от същия пол.

За кого е предназначена системата? BACK IN ACTION е ценно помощно средство за физиотерапевти, ортопеди, треньори, лекари на отбори и други специалисти, ангажирани в процеса на възстановяване на спортистите. Системата е уникално средство за обективна преценка на функцията на колянната става и дава възможност, при необходимост за промени и корекции в рехабилитационния план.

За кои пациенти е необходима системата? Основно при пациенти след оперативни интервенции на долните крайници – пластика на предна или задна кръстна връзка, операции на колатерални връзки на колянна става, оперативни интервенции на глезенна става и др. BACK IN ACTION дава възможност и на треньорите да преценят обективно асиметрията във функцията на долните крайници и съответно в коя част на тернировъчния процес да насочат вниманието си.

Колко време отнема изследването? Продължителността на пълния тест е между 30 и 40 минути. Възможно е при необходимост да се направят само отделни части от теста - за преценка на баланс, сила, техника или скорост. Системата помага да се прецени дали има слабост в определени функции на ставата и да насочи работата на специалистите към преодоляване на тези проблеми.

 

Къде можете да направите изследването? От началото на 2016 г., в Медико-дентален център „Еуровита“.