Проф. д-р Иван Груев

кардиология
Роден 1972 г.
   

Образование

 
гимназиално Националнo Средно Училище  по Култура, гр. София, випуск 1991
университет Медицински университет, гр.София, випуск 1997

 

Професионално развитие

1998 НМТБ „Цар Борис III”, гр.София, Клиника по кардиология
2003 Специалност Вътрешни болести
2006 Специалност Кардиология
2006 Специализация в Кардиологично отделение на болница „Нигуарда”, Милано, Италия
2006-2008 МБАЛ „Света София“, гр.София, Отделение по вътрешни болести
2007 Курс - Доплер тъканно изображение, Национална Кардиологична болница
2008 МСЦ на СОМАТ, гр.София, Кардиологичен кабинет
2010 Висша  атестационна комисия - Образователна и научна степен доктор по специалност Кардиология
2010 Индивидуално обучение – Трансезофагеална ехокардиография, Национална Кардиологична болница
2011 МДЦ „Еуровита“, гр.София – Кардиолог
2011 Квалификационен курс за кардио-пулмонални тестове с натоварване, CORTEX, Germany
2012 Избран от Научното жури и Научния съвет на НМТБ „Цар Борис ІІІ”, гр.София за Доцент по Кардиология
2012 Курс по Медицинска педагогика, Медицински университет, гр.София
2014 Сертификат за експертно ниво по Ехокардиография

 

От 1998 г до сега, доц.Груев е участвал като изследовател в повече от 40 международни многоцентрови клинични проучвания в областтина кардиологията- артериална хиперлтония, ИБС, сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене, дислипидемия и др. Има над  60 публикации в научни списания, 8 от тях в чужбина.

Членува в следните съюзи и асоциации: Български  лекарски съюз, Дружество на кардиолозите в България - от 2014 – член на Управителния съвет, Работна група по профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, Българска  лига по хипертония, European Society of Cardiology, European  Association of Echocardiography, European  association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, Член на Медицинската комисия на Българския Футболен Съюз