Д-р Николай Филипов

ортопедия и трамватология
Роден 1973 г.
   

Образование

 
гимназиално Английска езикова гимназия, гр. София, випуск 1992
университет Медицински университет, гр.София, випуск 1999

 

Професионално развитие

2001-2013 Ординатор в  Клиника по спортна медицина, ръководител проф.Д.Шойлев;
2011 Призната специалност ортопедия и травматология
2009 Курс по артроскопия на колянна и раменна става Naples , Florida
2010 Курс по артроскопия на колянна и раменна става Мюнхен, Германия
2012 Курс по артроскопия  ВСД , ръководител доц.А.Георгиев
2010-2011 Опит с лечение с растежни фактори, ръководител д-р Д.Хубенов
2014 Началник отделение по ортопедия и травматологияя, СБАЛОТСМ „Спортсклиник Еуровита“ ЕООД, гр.София
2006-2013 Медицински консултант ПСФК " Черноморец " гр.Бургас