Д-р Димитър Лашков

ортопедия и травматология
Роден 1977 г.
   

Образование

 
гимназиално Национална Природо-Математическа гимназия акад. „Леонид Чакалов“ 1995 год.
университет Медицински Университет – София 2002

 

Допълнителна квалификация

- Специалност – Ортопедия и Травматология 2008 г.

- Асистент в Клиника по гръбначна хирургия в СБАЛО проф. Бойчо Бойчев 2007-2014 г.

- Лекар на Национален отбор по хокей на лед - България