Транскраниална магнитена стимулация

ВЛИЯНИЕ НА ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ ВЪРХУ ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И РЕДУКЦИЯТА НА ТЕГЛО

Наднорменото тегло и затлъстяването е болест, която трябва да се лекува мултидисциплинарно. Ето защо в Спортсклиник Еуровита подхождаме с отговорност към проблема на пациентите и освен различните тестове (кръвни и ДНК) за хранителна нетолерантоност и изготвяне на персонализирани хранителни режими, прилагаме успешно и репетитивната транскраниалната магнитна стимулация  (рТМС).

 

Транскраниалната магнитна стимулация е съвременен неинвазивен метод, който намира приложение както в лечение на редица психични разтрийства, стрес, тревожност и депресии, така и в повлияване на харнителното поведение и редукцията на тегло.

 

Идеята на метода е да бъде използвано насочено магнитно поле в активацията или дезактивацията на конкретни области от мозъка. Използва се магнитна лента, която се поставя на главата в зоната на левия дорзолатерален префронтален кортекс (DLPFC) с настройка на повтарящи се магнитни импулси. Промяната на параметрите на магнитното поле е определяща за цялостния ефект от процедурата.

 

Клинични проучвания проведени на пациенти с наднормено тегло и разтройство в храненето, показва статистически значимо намаляване на теглото, БМИ, мастната маса и пристъпите на глад след 4 седмично приложение. По време на лечението пациентите подложени на рТМС свалят по-бързо и повече килограми от контролната група, консумират по-малко калории дневно, съобщавант за намаляване на стреса и тревожността, както пристъпите на безразборно консумиране на храна.

 

Провеждат се 20 процедури с продължителност 30 мин.

 

Положителните резултати, които наблюдаваме при нашите пациенти ни обнадеждавата за ефективността на терапията в борбата с излишните килограми и хранителното поведение.