Спортна медицина

Спортна медицина

Модернитe времена и стремежа на човека към по-дълготраен и пълноценен функционален живот са свързани с практикуването на различни спортове, които не само са изключително важни за здравето, но и значително подобряват психическото състояние на всеки един от нас.

Това естествено води и до повишаване на риска от травми по време на спортните занимания. Заедно с тях се повишава и рискът от свързани с пренатоварване заболявания на сърцето, дихателния апарат, скелетната система и т.н.

Спортната медицина се занимава не само с лечението на тези травми и заболявания, но чрез профилактика и професионални изследвания (функционални тестове) до голяма степен предотвратява настъпването им.

Изискванията към спортната медицина и в частност на спортната ортопедия и травматология са много високи - бързо и цялостно възстановяване на заболелите или травмирани структури.

 

                         

Точно на тези условия отговаря медицински център Еуровита. Съвместната дейност и обмяната на опит с водещи европейски спортно-травматологични центрове в Европа (група Sportsclinic Germany-Austria, Schönklinik и др.) води до бързо внедряване на нови методи на превенция и лечение на спортни заболявания и травми и в България. Опитът на нашите лекари в работата с елитни спортисти (д-р Василев е консултант на националния отбор по волейбол, лекар на националния отбор по ски на България, по спортна акробатика на Германия и т.н.,  д-р Бочев е лекар на националния отбор по футбол на България, д-р Филипов е медицински консултант на ПСФК Черноморец, д-р Лашков е лекар на националния отбор по хокей на лед, д-р Паскалева е лекар на националния отбор по художествена гимнастика) също е от огромна полза за нашите пациенти.

Особено внимание в МДЦ Еуровита се отделя на превенцията на спортните травми и заболявания. Функционалният център към МДЦ е снабден с най-модерна техника и много добре обучени специалисти и след обстоен спортно-медицински преглед предлага изготвяне на тренировъчни програми, както и хранителни планове.