ПАНДЕМИЯTA COVID-19 КАТО КАТАЛИЗАТОР НА ПСИХИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ПАНДЕМИЯTA COVID-19 КАТО КАТАЛИЗАТОР НА ПСИХИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Допитване показва, че около 45 % от хората по света изпитват страхове и тревоги от разпространението на заболяването. Какви вреди нанася изолацията на психичното ни здраве?

    Симптоми като страх, тревожност, безсъние, панически атаки, липса на апетит и главоболие, понякога водещи до тежка депресия, все по-често се срещат при млади хора в условията на принудителна изолация. Тази „сюрреалистична“ реалност със сигурност се отразява на всички, но най-уязвими са хората, предразположени към отключване на тревожни разстройства. Те могат да се почувстват изключително безпомощни в момент като настоящия. Наслагването на ежедневен стрес създава условия за по-продължителен период на лечение и повишава значително риска от неблагоприятни последици.

    Тревожните разстройства са сред най-разпространените страдания на съвременния човек. Разпределени са в няколко групи. Най-често срещано е станалото през последното десетилетие, популярно и „пандемично“ паническо разстройство. С по-малка честота, но не и по значимост, се наблюдава изостряне на симптоматиката при пациенти с депресия, тревожно-депресивно, генерализирано и обсесивно-компулсивно разстройство в условията на продължителна физическа и социална изолация, в следствие на пандемичните мерки срещу COVID-19.

 

     Какви са методите за профилактика и лечение на тези състояния?

     От една страна като консервативен и сигурен метод е медикаментозната терапия. Периодични консултации с психолог или психиатър също биха имали допълнителен благоприятен ефект към лечението. Но какъв избор бихме предложили на хора, които по някакви причини не желаят или здравословното им състояние не позволява използването на медикаменти (бременни жени например). В тези случаи изборът се свежда до използването на един неинвазивен, ефикасен и безопасен метод -  Транскраниална магнитна стимулация (ТМС).

 

    Какво представлява Транскраниалната магнитна стимулация (ТМС)?

    Транскраниалната магнитна стимулация (ТМС) е неинвазивен и лесно поносим метод за повлияване на мозъчната активност, навлязъл в клиничната практика през последните години. Принципът на ТМС е в електромагнитната индукция: чрез електрични токове, които се предизвикват от бързо променящо се магнитно поле, се получава стимулация на нервните клетки на мозъка. В зависимост от начина на подаване на магнитните стимули - като единични импулси или в серии с  определена честота, ТМС има различни сфери на приложение. Единични или няколко поредни стимули се прилагат във фундаменталната изследователска дейност за локализационно определяне на мозъчни функции и в диагностиката за изследване на функционалния интеритет на  определени системи. Чрез поредица от стимули с определена честота - т.нар. репетитивна транскраниалната магнитна стимулация (рТМС) има възможност трайно да се повлияе мозъчната активност, което разкрива нови терапевтични възможности при редица психични и неврологични заболявания.

Когато магнитните импулси се прилагат в серии с различна честота (рТМС), се предизвиква траен ефект върху функционалната активност на стимулираните мозъчни структури. Стимулът тук е не единичният импулс, който еднократно активира подлежащите невронални пътища и генерира акционни потенциални, а импулсната серия с определени параметри, която трайно променя и модулира мозъчната активност. Този продължителен ефект може да е в посока на потискане или, обратно – в посока на активация. Възможността за трайно повлияване мозъчната активност от (рТМС) е в основата на терапевтично й приложение с цел „нормализиране” на дейността на патологично променените – потиснати или активирани – мозъчни зони.