Функционална диагностика

Функционална диагностика

Спортната медицина се занимава с лечението на спортни травми и заболявания, но също така чрез профилактика и професионални изследвания (функционални тестове) до голяма степен предотвратява настъпването им.

Поне два пъти годишно професионалните спортисти се задължават да минават тези прегледи. За спортистите-аматьори се препоръчва един път годишно да проверяват физическите възможности на своето тяло.

Към клиника Еуровита бе създаден и модерен Функционален център за комплексни функционални изследвания на спортисти, основани на изискванията на НАРЕДБА № 8 ОТ 18.03.2005  на МЗ,  включващи:

 

 

 

 

 

  • ехокардиография
  • ЕКГ в покой и при натоварване
  • антропометрия
  • спироергометрия с най-модерна техника (CORTEX, PULSAR/HP COSMOS)
  • лабораторни изследвания на кръв и урина
  • прегледи от опитни специалисти - интернист, кардиолог, спортен лекар и ортопед-травматолог

Лекарите на отборите и кондиционните треньори получават подробна оценка за здравното и функционално състояние на състезателите, както и анализ и препоръки за подобряване на персоналните им показатели.
 
По желание се изготвят строго индивидуални, комплексни хранително-двигателни тренировъчни програми, повишаващи  функционалните възможности на спортистите и намаляващи опасността от травми и заболявания.

Медицинският център работи в сътрудничество с висококомпетентни физио и кинезитерапевти.

Налице е и възможност за престой в комплекс “Царско село” до пълно излекуване на пациента/спортиста.
 
Нашата цел – чрез комплексна диагностика и модерно лечение максимално бързо и минимално инвазивно да се постигне пълно възстановяване на нарушените функции на нашите пациенти.