Детска дентална медицина

Детска дентална медицина

В Евровита – Дентал извършваме пълния спектър от дентални услуги за деца. Тук включваме:

  • Лечение на заболявания на детските зъби
  • Лечение на лигавични заболявания
  • Предпазване от кариес чрез покриване на фисурите със силант
  • Обучение за поддържане на зъбната хигиена
  • Годишна програма за детска дентална профилактика

 

Проблемите със зъбите се появяват най-често в резултат на вредни навици и начина на живот в детството. Генетичният фактор също оказва влияние. За съжаление родителите не винаги обръщат нужното внимание и едва когато забележат сериозен, видим проблем при детето търсят помощта на зъболекаря. Затова съветваме родителите да посещават заедно с децата си кабинета по дентална медицина поне веднъж годишно и да не възпитават в децата си страх от зъболекаря.

 

Двете деформации, изискващи лечение в най-ранна детска възраст, са прогенията (силно издадена напред долна челюст) и отворената захапка (когато липсва контакт между предните зъби и устните не се допират). Най-честата причина за деформацията „отворена захапка” е третата сливица - тъй като децата с такъв проблем дишат трудно и най-често през устата, родителите трябва да им обърнат сериозно внимание и да се обърнат към специалист. Най-добре е това да стане на около 2-3 годинки и не по-късно от 7-годишна възраст.

 

Ортодонтското лечение може да се проведе в различна възраст, но всичко зависи от състоянието на зъбите и пародонта. Важно е да се знае, че с възрастта компенсаторните възможности на организма намаляват и понякога адаптацията към дългото лечение е трудна. Затова нещата са по-скоро индивидуални, За всеки човек е различно.

 

Ортодония

 

  • Предотвратяване на зъбно-челюстните деформации с методите на общата ортодонтска практика - брекети, миотерапия, предотвратяване на вредните навици
  • Комплекс от лечебни методи на световно ниво – конвенционални брекети, лингвални брекети, естетични брекети, силиконови апарати, шини.

 

В България най-често срещаните брекети в момента са конвенционалните, които са изработени от метал. Те са най-здрави и осигуряват сигурно и нормално функциониране на зъбно-челюстния апарат.

Лингвалните брекети също са метални. Те обаче се закрепват по вътрешната повърхност на зъбите и това ги прави напълно незабележими.

Последно време се предпочитат т.нар. естетични брекети, които са бели (или с цвета на зъбите). Въпреки че са от външната страна на зъбите, те почти не се забелязват. Могат да бъдат изработени от пластмаса, керамика, от композитен материал, от кополимер и т.н., което определя и разликата в качеството и в цената им. Естетичните брекети все пак имат повече естетическа функция и крият известни рискове. Керамиката например, макар и устойчива като цвят, е доста крехка и чуплива като материал. За разлика от керамичните брекети пластмасовите са по-меки и няма риск за зъбите, но пък те бързо променят цвета си. От естетичните брекети широко разпространени в момента са кополимерните, които успешно комбинират качествата на керамиката и пластмасата, съчетавайки в едно здравина и естетика.

 

Все по-честото търсене и предпочитане на естетичните брекети донякъде определя и тенденциите в развитието на ортодонтското лечение. Последните тенденции и разработки в ортодонтията са насочени към т.нар. „невидими брекети”. За разлика от конвенционалните брекети те подреждат зъбите чрез серия от последователни прозрачни плаки, които се „обличат” върху зъбите и се носят постоянно. Плаките са направени така, че да преместват зъбите стъпка по стъпка към желаната позиция. За всяка стъпка се изработва отделна отливка, изработена индивидуално за пациента. Всяка отливка се носи определено време, след което се сменя с друга. Планирането на всяка отделна стъпка става чрез специална компютърна програма, а изработването на всяка отливка е свързано със сложна лабораторна техника. Софтуерният продукт на този модел на лечение е доста скъп, оттук цената на „невидимите брекети”е значително по-висока от цениюата на обикновените. Въпреки това през последните години пациентите в САЩ и Европа все по-често избират този естетичен начин на решение на ортодонтските си проблеми.          

 

Профилактика и лечение на кариес в детска възраст

 

Кариесът е заболяване на твърдите зъбни тъкани, което води до тяхното разрушаване. Това е най-често срещаният дентален проблем, който засяга 95% от хората. Резултатът е от едновременното и взаимозависимото действие на много фактори – устна хигиена, хранителна диета, вредни навици, структура на емайла и много други фактори. В началния стадий кариесът се развива без болка. В напреднала фаза обаче се усеща болка в зъба при химични и физични дразнения (топло, студено, сладко и др.). Лечението се състои в поставяне на пломба от биосъвместими материали след предварително почистване.

 

За планиране на консултация или дентална процедура: 02 444 44 24